การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS แบ่งเป็น 5 รอบ คือ

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน/ข้อปฏิบัติ

เปิดระบบการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 มกราคม 2563

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 – 31 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

 

รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

เปิดระบบการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 เมษายน 2563

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 22 – 23 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2563

 

รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน (Admission 1) ใช้คะแนนสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

เปิดระบบการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17- 27 เมษายน 2563 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์) วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3 วันที่ 17 พฤษภาคม 2563

 

รอบที่ 4 : การรับกลางร่วมกัน (Admission 2) ใช้คะแนนสอบข้อเขียนของ สทศ.

เปิดระบบการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7- 20 พฤษภาคม 2563 

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2563

 

รอบที่ 5 : การรับตรงแบบอิสระ

เปิดระบบการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2563 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 5 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร

>> งานรับนักศึกษา 0 7627 6050-1

https://www.phuket.psu.ac.th/admissions/undergraduate/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

>> คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 0 7627 6165

buca escort
kurtköy escort
Cialis
adapazari escort beylikduzu escort esenyurt escort istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort avcilar escort beylikduzu escort sisli escort istanbul escort atasehir escort maltepe escort kadikoy escort istanbul escort ankara escort eryaman escort izmir escort denizli escort bursa escort esenyurt escort Sakarya Escort esenyurt escort