ประกาศรายชื่อ
Carbon Coin1
แบนเนอร์รับสมัคร
img2-02-res
img1-01-res
img3-02-res
img4-02-res
267864603_4698182150265742_2104985163631649923_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

– แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 3) [Update]

แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษา1/2564

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง แนวทางการสอน การเรียนรู้ การประเมิน และการจัดการประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

หลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมก้าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ประมวลภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่…
<< อ่านต่อ >>
โครงการการทำคู่มือปฎิบัติงานและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการการทำคู่มือปฎิบัติงานและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการการทำคู่มือปฎิบัติงานและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกีย…
<< อ่านต่อ >>
โครงการร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว เทคโนฯ สิ่งแวดล้อม (รับขวัญน้อง)

โครงการร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว เทคโนฯ สิ่งแวดล้อม (รับขวัญน้อง)

ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว เทคโนฯ สิ่งแวดล้อม” (รับขวัญน้อง) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งในปีนี้ เ…
<< อ่านต่อ >>
กิจกรรม “การสร้างเอกสารทางวิชาการด้วยโปรแกรม LaTeX”

กิจกรรม “การสร้างเอกสารทางวิชาการด้วยโปรแกรม LaTeX”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม “การสร้างเอกสารทางวิชาการด้วยโปรแกรม LaTeX” ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อดิศักดิ์ อินทนา รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลั…
<< อ่านต่อ >>
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ เชิญอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากร

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ เชิญอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากร

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญจากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสังคม”  ในวันพฤหัสบ…
<< อ่านต่อ >>
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังงานทดแทนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังงานทดแทนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังงานทดแทนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ผ่านระบบ Zoom  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กัญณภั…
<< อ่านต่อ >>