ประกาศรายชื่อ
Carbon Coin1
แบนเนอร์รับสมัคร
img2-02-res
img1-01-res
img3-02-res
img4-02-res
267864603_4698182150265742_2104985163631649923_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

– แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 3) [Update]

แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษา1/2564

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง แนวทางการสอน การเรียนรู้ การประเมิน และการจัดการประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

หลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมก้าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ประมวลภาพกิจกรรม
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโนยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนที่สำรวจและรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง: ปะการังและหญ้าทะเล” วันที่ 1-3 สิงหาคม 2564 ดร.รวี รัตนา…
<< อ่านต่อ >>
คณะจัดโครงการการอบรมการเขียนอีเมล์ การจัดทำบันทึกต่างๆ หนังสือเชิญ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นภาษาอังกฤษ

คณะจัดโครงการการอบรมการเขียนอีเมล์ การจัดทำบันทึกต่างๆ หนังสือเชิญ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นภาษาอังกฤษ

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการการอบรมการเขียนอีเมล์ การจัดทำบันทึกต่างๆ หนังสือเชิญ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นภาษาอังกฤษ วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการการอบรมการเขียนอ…
<< อ่านต่อ >>
กิจกรรมการวางบ้านปลา ภายใต้ “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอ่าวพารา-อ่าวพังงา จังหวัดภูเก็ต อย่างยั่งยืน”

กิจกรรมการวางบ้านปลา ภายใต้ “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอ่าวพารา-อ่าวพังงา จังหวัดภูเก็ต อย่างยั่งยืน”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ที่​ 10 (กระบี่)​​ ภายใต้การสนับสนุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไ​ทย จัดกิจกรรมการวางบ้านปลา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “โครงการศึกษาวิจ…
<< อ่านต่อ >>
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปะการัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะและขยายพันธุ์ปะการัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปะการัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะและขยายพันธุ์ปะการัง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปะการัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Center of Research and Development in Coral Culture: CRDCC – PSU) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี ดำมี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย…
<< อ่านต่อ >>
โครงการประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (ถุงกำลังใจ)

โครงการประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (ถุงกำลังใจ)

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (ถุงกำลังใจ) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่อยู่รอบรั้วมหาวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบ…
<< อ่านต่อ >>
โครงการ “จ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการเป็นศูนย์พี่เลี้ยง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)”

โครงการ “จ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการเป็นศูนย์พี่เลี้ยง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (The Electric Playground)”

วันเสาร์และอาทิตย์ที่​ 14​ และ 15 สิงหาคม​ 2564 คณาจารย์​จากคณะเทคโนโลยี​และสิ่ง​แวดล้อม​ เข้าร่วมโครงการ “จ้างเหมาดำเนินการบริหารจัดการเป็นศูนย์พี่เลี้ยง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ภายใต้โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า…
<< อ่านต่อ >>