ประกาศรายชื่อ
Carbon Coin1
แบนเนอร์รับสมัคร
img2-02-res
img1-01-res
img3-02-res
img4-02-res
267864603_4698182150265742_2104985163631649923_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

– แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 3) [Update]

แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษา1/2564

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง แนวทางการสอน การเรียนรู้ การประเมิน และการจัดการประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

หลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมก้าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมสื่อสารอย่างไรให้อาจารย์ประทับใจ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมสื่อสารอย่างไรให้อาจารย์ประทับใจ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมบริหารจัดการน้ำ 1204 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมสื่อสารอย่างไรให้อาจารย์ประทับใจ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยไ…
<< อ่านต่อ >>
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน Rotary Club of Patong Beach Scholarship in Environmental Management

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน Rotary Club of Patong Beach Scholarship in Environmental Management

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมบริหารจัดการน้ำ 1204 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน Rotary Club of Patong Beach Scholarship in Environmental Man…
<< อ่านต่อ >>
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้จากความหลากหลายทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมบริหารจัดการน้ำ 1204 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผศ.กรรณิการ์ กาญจนชาตรี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร หัวข้อเรื่อง วัสด…
<< อ่านต่อ >>
พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระพิศิษฐ์กรณีย์ สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “โคร…
<< อ่านต่อ >>
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการใช้ทรัพยากรออนไลน์ในการเรียน Netflix ในห้องสมุด ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการใช้ทรัพยากรออนไลน์ในการเรียน Netflix ในห้องสมุด ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง 5304A อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมการใช้ทรัพยากรออนไลน์ในการเรียน Netflix ในห้องสมุด ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  โดยได้รั…
<< อ่านต่อ >>
กิจกรรมเตรียมความพร้อมคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมเตรียมความพร้อมคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ ดร.สิริวรรณ ร…
<< อ่านต่อ >>