previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

– แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 3) [Update]

แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษา1/2564

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง แนวทางการสอน การเรียนรู้ การประเมิน และการจัดการประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

หลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมก้าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุน ได้ที่ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
<< อ่านต่อ >>
พิธีลงนามสัญญามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีลงนามสัญญามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1204 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามสัญญามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 และพ…
<< อ่านต่อ >>
ประชุมวิชาการ เรื่องวิจัยและบริการวิชาการ

ประชุมวิชาการ เรื่องวิจัยและบริการวิชาการ

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องวิจัยและบริการวิชาการ ในกิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1204 และห้องประชุม 1205&…
<< อ่านต่อ >>
กิจกรรมปฏิบัติการด้านเคมีสิ่งแวดล้อม รร.เมืองถลาง จ.ภูเก็ต

กิจกรรมปฏิบัติการด้านเคมีสิ่งแวดล้อม รร.เมืองถลาง จ.ภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการกิจกรรมปฏิบัติการด้านเคมีและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่…
<< อ่านต่อ >>
บรรยากาศงานรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562

บรรยากาศงานรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562

งานรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562 มีกำหนดการรายงานตัว และซ้อมย่อย ณ วิทยาเขตภูเก็ต ในวันที่ 6-7 กันยายน 2563 และซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 10 กันยายน 2563 และเข้ารับจริงในวันที่ 11 กันยายน 2563  ในการนี้ คณ…
<< อ่านต่อ >>
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพอาหารและคุณภาพชีวิตเพื่อนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ภูเก็ต (Ph…
<< อ่านต่อ >>