• Covid-19

  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

  สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 #ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 27 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 227 ราย (ไม่พบรายใหม่)โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต ให้กลับบ้าน 219 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 3 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 4 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 7,017ราย (รายใหม่ 58 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 38 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 4 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 34 ราย) กลับบ้านแล้ว 6,979 รายจำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 11,052 ราย (พบเชื้อ 227 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 7,017 ราย (พบเชิ้อ 189 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชิ้อ 38ราย) สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล จากสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด 19 พบว่า สาเหตุหลักมาจากการสัมผัสใกล้ชิด รองลงมาคือกลุ่มอาชีพเสี่ยง การรวมกลุ่มในสถานที่แออัด การเดินทางไปสถานที่ชุมชน และส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติเดินทางไปโรงพยาบาล สถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการจัดบริการรูปแบบการบริการทางการแพทย์ แบบใหม่ขึ้น อาทิเช่น ส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน (VC-DELIVERY) รับยาโดยไม่ต้องลงจากรถ (VACIRA DRIVE THRU) เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด 19 รวมถึงการ คัดกรองและจัดพื้นที่บริการแยกผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจออกจากผู้ป่วยอื่น เพื่อความปลอดภัยของผู้รับการรักษาและบุคลากรทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำ ให้ประชาชนทุกคนยังคงต้องระมัดระวังตนเอง เช่นเดิม เพื่อไม่ให้ มีการแพร่ระบาดครั้งใหม่ ยังคงแนะนำให่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรค กล่าวคือ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา กินร้อน…

 • Admission-News,  PR-News

  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาน่าเรียนที่มาพร้อมกับเทรนด์ รักษ์โลก เรียนอะไรกันบ้าง จบมาทำงานอะไรได้บ้าง

  TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) 🔴 เริ่มรับสมัคร วันที่ 9-15 มิถุนายน 2563 🔴 ยื่นผลการเรียน ไม่ใช้คะแนนสอบ GAT/PAT- 9 วิชาสามัญ 🔴 จำนวนรับสมัคร 🔬🧪 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 40 ที่นั่ง 🌎🛰 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 40 ที่นั่ง 🐬🏖 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง 40 ที่นั่ง 🔴 สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th 🔴 สนใจสมัครเรียน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ☎️ เบอร์โทร: 0 7627 6165 📥 Inbox page: FTE Admission คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต 🌎 Website: https://www.te.psu.ac.th/ หรือ ดูรายละเอียดงานรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ได้ที่ https://entrance.psu.ac.th/ มาสมัครเข้าคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กันเยอะๆ นะคะ 💖

 • Admission-News,  PR-News

  แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีรุ่นพี่ ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 6 รุ่น (ปีการศึกษา 2553-2558) ซึ่งรุ่นพี่ ศิษย์เก่าได้ทำงานทางด้านภูมิสารสนเทศ ลองดูว่าว่ามีใคร ทำอะไร อยู่ที่ไหนกันบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ที่เพจ GIS PSUPkt

 • Covid-19

  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

  💥 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 🔶 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 26 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 227 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต ให้กลับบ้าน 216 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 2 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 9 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 🔶 ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,959 ราย (รายใหม่ 67 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 42 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 7 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 35 ราย) กลับบ้านแล้ว 6,917 ราย 🔶 จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 10,994 ราย (พบเชื้อ 227 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,959 ราย (พบเชิ้อ 189 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชิ้อ 38 ราย) 🔶 สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล จากการที่ได้มีการใช้ชีวิตแบบนิว นอร์มอล (New Normal) “ชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ ” มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ควรวางใจต่อสถานการณ์ของ “โรคโควิด-19 ” ได้ ควรหลีกเลี่ยงเดินทางไปสถานที่เสี่ยงซึ่งอาจมีผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเน้นย้ำให้ประชาชน ทุกคนยังคงต้องระมัดระวังตนเองเช่นเดิม เพื่อไม่ให้ มีการแพร่ระบาดครั้งใหม่ ยังคงแนะนำให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรค กล่าวคือ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1…

 • Admission-News,  PR-News

  ประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 รอบ 4 ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

  มีน้องๆ หลายคนถามมาว่า ⁉ – จะเข้าคณะรอบ 4 แต่ไม่มี pat1 ทำไงคะ ? – รอบที่ 5 คณะเปิดรับสมัครไหมคะ ? – รอบที่ 5 คณะเปิดรับกี่ที่นั่งคะ ? – TCAS รอบที่ 5 เปิดรับสมัครวันไหนคะ ? วันนี้พี่แอดมินมีคำตอบให้ค่ะ 😁😁 📣 TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) 💜 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เปิดรับ 120 ที่นั่ง 💜 📅 สามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิถุนายน 2563 ✨ สมัครเรียนรอบนี้ ไม่ต้องใช้คะแนน GAT PAT แค่ยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม ก็สามารถสมัครได้แล้ว มาสมัครเข้าคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กันเยอะๆ นะคะ 💖 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ เบอร์โทร: 0 7627 6165 📥 Inbox page: FTE Admission คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต 🌎 Website: https://www.te.psu.ac.th/ หรือ ดูรายละเอียดงานรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ได้ที่ https://entrance.psu.ac.th/

 • TE-News

  อาจารย์และนักวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมประชุมกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่

  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมประชุมกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อผลักดัน และวางแผนการดำเนินงานโครงการ “ประสานใจ สู้ภัย covid-19″ โครงการปันรัก ปันสุข ปันอาชีพ เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชนนำร่อง-ชุมชนไม้ขาว ภายใต้การใช้ชีวิตแบบ New normal หลังวิกฤตโควิด-19 โดยได้มีการคัดเลือกโรงเรียนบ้านไม้ขาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นเป้าหมายในการพัฒนาในครั้งนี้ สำหรับโครงการนี้ ต้องขอขอบคุณ รองอธิการบดีฯ คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และภาคีเครือข่าย จาก องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติสิรินาถ โรงเรียนบ้านไม้ขาว สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ” เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” ติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่

 • Job-News

  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สมัครวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563

  ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รับรองสำเนาให้ครบทุกแผ่น และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-246772-3 http://www.mnre.go.th/reo10/th/information/more/293