ภาพบรรยากาศวันซ้อม และ วันรับปริญญา

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
ภาพบรรยากาศวันซ้อมรับปริญญา ณ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 6 กันยายน 2563 และวันรับจริง ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 11 กันยายน 2563
administrator

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *