คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 หรือ “PSU Phuket Science and Math Test”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 10 หรือ “PSU Phuket Science and Math Test” ซึ่งจัดสอบเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

 

วิชาวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่ 1 เด็กชายอธิษฐ์ ทองเจริญทรัพย์          โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

ลำดับที่ 2 เด็กหญิงนันท์นภัส ทองตะกุก            โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ลำดับที่ 3 เด็กหญิงลภัสฐ์รดา ดำคง                   โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่ 1 เด็กชายกฤติน ชินกาญจนโรจน์        โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ลำดับที่ 2 เด็กชายภูเบศ เสน่ห์ภักดี                  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ลำดับที่ 3 เด็กหญิงกิรณา ว่องนิติธรรม             โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่ 1 นายภพธรรม กอมสิน                       โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ลำดับที่ 2 นายอนันตชัย ผสมทรัพย์                 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ลำดับที่ 3 นางสาวแพรไหม สังข์ทอง              โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

 

วิชาคณิตศาสตร์

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่ 1 เด็กชายณปราชญ์ ตัณมุขยกุล        โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

ลำดับที่ 2 เด็กชายณฐวัฒน์ เสริมรัมย์             โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ลำดับที่ 3 เด็กชายภูมินที วงค์ษา                   โรงเรียนขจรเกียรติถลาง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับที่ 1 เด็กชายกนธี เนติวงศานนท์           โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ลำดับที่ 2 เด็กชายรฐนนท์ มกรมณี                โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ลำดับที่ 3 เด็กชายนฤสรณ์ ปราบผล              โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ลำดับที่ 4 เด็กหญิงกิรณา ว่องนิติธรรม          โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

ลำดับที่ 5 เด็กชายศุภวิชญ์ ณ ถลาง              โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับที่ 1 นายภพธรรม กอมสิน                    โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ลำดับที่ 2 นายธนพนธ์ หริเลิศรัฐ                  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ลำดับที่ 3 อนันตชัย ผสมทรัพย์                   โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

administrator

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ataköy escort
buca escort
kurtköy escort
Cialis
adapazari escort beylikduzu escort esenyurt escort istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort avcilar escort beylikduzu escort sisli escort istanbul escort atasehir escort maltepe escort kadikoy escort istanbul escort ankara escort eryaman escort izmir escort denizli escort bursa escort esenyurt escort Sakarya Escort esenyurt escort
maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort göztepe escort