นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลงานวิจัยคุณภาพ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
ขอแสดงความยินดี !! กับ นางสาวสุขศิริ ชูกลิ่น นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร์ ระดับชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากชนิด และสถานภาพแนวปะการัง ในอ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.วิภาวี ดำมี เป็นที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
administrator

administrator

Recent Posts

ประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

Read More »

Follow Us

คณะเรามีอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *