รับสมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

📣 รับสมัครงานด่วน 📣
(หมดเขต 20 ธันวาคม 2563)​
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

จำนวน 60 อัตรา (ระยะเวลาจ้างงาน 12 เดือน)

พื้นที่จ้างงาน
ต.ไม้ขาว
ต.กะทู้
ต.กมลา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุดารัตน์ ภู่พงษ์
E-mail: sudarat.ph@phuket.psu.ac.th
โทร.076-276432 (ในวันและเวลาราชการ)

administrator

administrator

Recent Posts

ประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

Read More »

Follow Us

คณะเรามีอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *