ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับโควตาเรียนดี และโควตาความประพฤติดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

อ้างถึงประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษารอบคัดเลือกโควตา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุด คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับโควตา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ได้รับโควต้า

administrator

administrator

Recent Posts

ประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

Read More »

Follow Us

คณะเรามีอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *