คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท ลีมารีน จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจการแยกขยะ”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1204 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โครงการ ธนาคารขยะ PSU Recycle Bank คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ลีมารีน จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจการคัดแยกขยะ” ให้กับนักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ ในการดำเนินงานของธนาคารขยะ และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน ได้แก่
  1. นายณภัทร จงพงศา
  2. นายโอบนิธิ คงเผื่อน
  3. นางสาวสุทธินี ศิลปสิทธิ์
administrator

administrator

Recent Posts

ประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

Read More »

Follow Us

คณะเรามีอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *