คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
📣📣 เปิดรับสมัคร #ทุนการศึกษา 🎓 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 ทุน จาก 3 สาขาวิชา
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 ทุน
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 ทุน
3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง จำนวน 10 ทุน
🔴 ประเภทของทุน
1. ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดีเด่น จำนวน 12 ทุน สาขาวิชาละ 4 ทุน ให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตจำนวน 46,000 บาทต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี)
2. ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี จำนวน 18 ทุน สาขาวิชาละ 6 ทุน ให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตบางส่วน (50%) จำนวน 23,000 บาทต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี)
🔴 กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 18 ธันวาคม 2563
🔴 ประกาศผล
วันที่ 25 ธันวาคม 2563

โดยสามารถเข้าดูผลได้ที่ เว็บไซต์คณะ https://te.psu.ac.th/

และ เฟสบุค: https://www.facebook.com/tepsuphuket

🔴 กรอกใบสมัครทุน: https://forms.gle/6DmXD5JjKuRuFYi49
🔴 ระเบียบทุนคณะฯ 2564 : https://drive.google.com/…/1AfXK8GWNFBWhtasPIpB…/view…
☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่แพรว 076-276165, 080-5311456

 

administrator

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *