แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีรุ่นพี่ ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 6 รุ่น (ปีการศึกษา 2553-2558) ซึ่งรุ่นพี่ ศิษย์เก่าได้ทำงานทางด้านภูมิสารสนเทศ ลองดูว่าว่ามีใคร ทำอะไร อยู่ที่ไหนกันบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ที่เพจ GIS PSUPkt
administrator

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *