คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

รอบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2564

รอบรับสมัคร มีดังนี้
#รอบที่1 เปิดรับสมัคร 5 – 14 ม.ค. 64 (โครงการรับของมหาวิทยาลัย) และ 5 – 22 ม.ค. 64 (โครงการรับของวิทยาเขตภูเก็ต)
1. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (สมัคร 5 – 14 ม.ค. 64)
2. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม (สมัคร 5 – 14 ม.ค. 64)
3. โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี (สมัคร 5 – 22 ม.ค. 64)
4. โครงการเด็กดีศรี ปวช. (สมัคร 5 – 22 ม.ค. 64)
5. โครงการ Proud to Be (สมัคร 5 – 22 ม.ค. 64)
#รอบที่2 เปิดรับสมัคร 3 – 11 มี.ค. 64
1. โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค)
2. โครงการการคัดเลือกนักเรียน ปวช. ใน 14 จังหวัดเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค)
3. สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสชนครินทร์ (สอวน.)
#รอบที่3 เปิดรับสมัคร 7 – 15 พ.ค. 64
1. โครงการรับตรงร่วมกัน (Admission 1)
2. โครงการรับกลางร่วมกัน (Admission 2)
#รอบที่4 รอติดตามประกาศจากเพจ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– เพจ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
– โทร 076-276165, 080-5311456

administrator

administrator

Recent Posts

ประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

Read More »

Follow Us

คณะเรามีอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *