เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุมและแนวปฏิบัติของคณะฯ
– คณะกรรมการประจำคณะฯ
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะฯ
– อื่นๆ

ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
– คู่มือ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
– รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
– กฎข้อบังคับการใช้ห้องปฎิบัติการ
– ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

ระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน
ระบบ มคอ. Online
ระบบ สหกิจศึกษา (COOP Application System)
– 
ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS2 
ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS@PSU (ระบบเก่า สำหรับดูข้อมูล)
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
ระบบบริหารจัดการนักศึกษา (TE-MIS_STUDENT)
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ระบบส่งระดับคะแนนผลการเรียน
ระบบจองห้องเรียนห้องประชุม Online
ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา(PSU Teacher Evaluation System) (คือ ระบบประเมินการสอนอาจารย์)
ระบบประเมินการเรียนการสอน เวอร์ชั่น 2 (Evaluation System) (คือ ระบบประเมินรายวิชา+ประเมินตนเอง)
คู่มือ อาจารย์ที่ปรึกษา

]ระบบสารสนเทศสำหรับงานวิจัย
ระบบบริหารงานวิจัย (PRPM)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากร
ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS)
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR-MIS)
– ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR Online)
ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency Online)
ระบบสลิปเงินเดือน
– ระบบ Curriculum Vitae

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Edoc)
ระบบการประชุม (E-meeting)
ระบบจองรถ
ระบบไปรษณีย์ Online

ระบบสารสนเทศอื่นๆ
ระบบ LC-Helpdesk (ระบบต่างๆ ของมหาลัย)
– ระบบ Building-Helpdesk (ระบบแจ้งซ่อมงานอาคาร)
ระบบ TE-FileServer สำหรับบุคลากร
ระบบ PSU Passport
ระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต
Volume Licensing Service Center (รวม Software License PSU) 
– ระบบยืม – คืน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

Group Email ของคณะ
– Group Email

ataköy escort
buca escort
kurtköy escort
Cialis
adapazari escort beylikduzu escort esenyurt escort istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort avcilar escort beylikduzu escort sisli escort istanbul escort atasehir escort maltepe escort kadikoy escort istanbul escort ankara escort eryaman escort izmir escort denizli escort bursa escort esenyurt escort Sakarya Escort esenyurt escort
maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort göztepe escort