รับสมัคร ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

                   รับสมัคร ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

                   สมัครได้ที่ : https://forms.gle/A2p9GfPQDtB7AYJU9

                   อัตราค่าจ้าง 5,000 บาท/เดือน

                   ปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อจัดทำนโยบาย แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน

                   ระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

                   หลักฐานประกอบการสมัคร (ส่งทาง email : chantinee.b@phuket.psu.ac.th)

                   1. สำเนาบัตรประชาชน

                   2. สำเนาทะเบียนบ้าน

                   3. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาจากอาจารย์ที่อยู่ในสถาบันที่กำลังศึกษา

                       ดาวน์โหลดได้ที่ : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17tYFI7ceMBZB-RGtdLpkgeOJeuvfSOCu?fbclid=IwAR2lBVje9-WfHr3rsQPsXF4IgzfCftOrXEkQbWwv4WaToGt9BaCnORaG9BA

                   รับสมัครถึงวันที่ 6 มกราคม 2564

                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 7 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://te.psu.ac.th/ และ https://www.facebook.com/ftepsuphuket

                   สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom 

                   ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 9 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://te.psu.ac.th/ และ https://www.facebook.com/ftepsuphuket

administrator

administrator

Recent Posts

ประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

Read More »

Follow Us

คณะเรามีอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *