หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in Earth System Science (International Program)

       ปรัชญา Philosophy: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการวิจัยขั้นสูงในด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลก ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเป็นมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร : Download

Prospectus of Doctor of Philosophy in Earth System Science : Download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวอรปรียา ปิยังกร
เบอร์โทรศัพท์ : 076-276433
Email : onpreeya.j@phuket.psu.ac.th

Website : http://essand.psu.ac.th

buca escort
kurtköy escort
Cialis
adapazari escort beylikduzu escort esenyurt escort istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort avcilar escort beylikduzu escort sisli escort istanbul escort atasehir escort maltepe escort kadikoy escort istanbul escort ankara escort eryaman escort izmir escort denizli escort bursa escort esenyurt escort Sakarya Escort esenyurt escort