การศึกษานอกห้องเรียนของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ETM) และสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง(MSCM) ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา 988-241 นิเวศวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Ecology) ได้เดินทางไปศึกษาระบบนิเวศป่าเขตร้อน ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติจากน้ำตกโตนไทรไปน้ำตกบางแป การศึกษานอกห้องเรียนในครั้งนี้ได้รับกรุณาจากหัวหน้าสถานีฯ คุณปิยวัฒน์ สุคนธ์ตลอดจนเจ้าหน้าที่เดินนำทางทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสเห็นระบบนิเวศที่ยังคงความสมบูรณ์และมีความหลายหลายทางชีวภาพสูงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
administrator

administrator

Recent Posts

ประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

Read More »

Follow Us

คณะเรามีอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *