ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา(เพิ่มเติม)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

 

     เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความตั้งใจ และเพื่อเป็นการสร้างบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจึงมีความประสงค์ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลการเรียนดี (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ทุน จาก 3 สาขาวิชา ดังนี้

    1. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

    2. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

    3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง

    ประเภทของทุน

    1. ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดีเด่น จำนวน 3 ทุน ให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตจำนวน 46,000 บาทต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี)

    2. ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี จำนวน 8 ทุน ให้การสนับสนุนค่าหน่วยกิตบางส่วน (50%) จำนวน 23,000 บาทต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี)

    กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 12 มกราคม 2563

    ประกาศผล วันที่ 14 มกราคม 2563 โดยสามารถเข้าดูผลได้ที่

    เว็บไซต์คณะ https://te.psu.ac.th/ และ

    เฟสบุค: https://www.facebook.com/tepsuphuket

    กรอกใบสมัครทุน: https://forms.gle/oiukhBDSSipESdtK8

    ระเบียบทุนคณะฯ 2564 : https://drive.google.com/file/d/1PGtzsQZPmeY4zyvC13rYJg5o-CNw0sEU/view?usp=sharing

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่แพรว 076-276165, 080-5311456

 

 

administrator

administrator

Recent Posts

ประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

Read More »

Follow Us

คณะเรามีอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *