ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สมัครวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รับรองสำเนาให้ครบทุกแผ่น และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-246772-3 http://www.mnre.go.th/reo10/th/information/more/293

administrator

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *