คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เเข้าร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุน จำนวน 14 ล้านบาท จากการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สำนักงานประมง จังหวัดภูเก็ต

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุน จำนวน 14 ล้านบาท จากการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สำนักงานประมง จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาอ่าวพารา จังหวัดภูเก็ต และอ่าวพังงา จังหวัดพังงา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่โครงการ   ในพิธีการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นางสาวพนา สุภาวกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก กฟผ. อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อ่าวพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เข้าร่วม
administrator

administrator

Recent Posts

ประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

Read More »

Follow Us

คณะเรามีอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *