คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมต้อนรับ คณะคุณครูและนักเรียนจากศูนย์วิชาการฟายด์มี

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมต้อนรับ คณะคุณครูและนักเรียนจากศูนย์วิชาการฟายด์มี จังหวัดภูเก็ต ณ ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  และห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 6 โดยมีนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องแลป คอยแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ละเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ และมีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ
administrator

administrator

Recent Posts

ประกาศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ตำแหน่ง

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง นักศึกษา พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

Read More »

Follow Us

คณะเรามีอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *