bannerPhuketExpo2028
267864603_4698182150265742_2104985163631649923_n
img2-02-res-scaled
img1-01-res-scaled
img3-02-res-scaled
img4-02-res-scaled
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร

ประมวลภาพกิจกรรม

  • All Post
  • TE-NEWS
  • Uncategorized
  • ประมวลภาพกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดทำสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

03/24/2023/

ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1205 อาคาร 1 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดทำสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 (รอบเพิ่มเติม)

03/22/2023/

วันพุธที่ 22 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 (รอบเพิ่มเติม) ณ ห้องประชุม 1204 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ ดร.สิริวรรณ…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

03/16/2023/

ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 1 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุยกับคณบดีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะ รวมถึงทีมบริหารของคณะ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ…

<strong>นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka Metropolitan University) ประเทศญี่ปุ่น</strong>

03/16/2023/

เมื่อวันที่ 4 – 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ.) ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka Metropolitan University) เมืองซาไก…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบตง​ “วีระราษฎร์ประสาน” ห้องเรียนวีระราษฎร์สมองเพชร จังหวัดยะลา

03/14/2023/

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเบตง“วีระราษฎร์ประสาน” ห้องเรียนวีระราษฎร์สมองเพชร จังหวัดยะลา จำนวน 35 คน ซึ่งเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะและช่องทางการศึกษาต่อเข้าในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

03/13/2023/

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 (SMP) 2/10-2/11 (SMTE) และ 4/2…

Load More

End of Content.