งานวิจัยของคณะ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำทีมเข้าพบเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครภูเก็ต <อ่านต่อ>

วันที่ 30 กันยายน 2563 รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำทีมเข้าพบผู้บริหารและเจ้าหน้ารที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต)<อ่านต่อ>

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมประชุมกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่ <อ่านต่อ>