bannerPhuketExpo2028
267864603_4698182150265742_2104985163631649923_n
img2-02-res-scaled
img1-01-res-scaled
img3-02-res-scaled
img4-02-res-scaled
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร

ประมวลภาพกิจกรรม

  • All Post
  • TE-NEWS
  • Uncategorized
  • ประมวลภาพกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนห้วยยอด”

03/09/2023/

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนห้วยยอด” ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคาร 6 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

03/01/2023/

ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุม 1205 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม และเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับคุณครูและนักเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดแนวทางการจัดการร่วมกันเพื่อการจัดการเรียนการสอนและทำกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ”

02/22/2023/

            คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ” ให้กับนักเรียนของโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ห้องเรียนพิเศษหลักสูตร SMT ระดับมัธยมศึกษา (กิจกรรมปฏิบัติการทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ม.1/1…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต จัดการเรียนการสอนรายวิชา Basic Lifesaving (CPR&AED)

02/20/2023/

บรรยากาศการเรียนการสอนใน รายวิชา Basic Lifesaving (CPR&AED) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต โดยในรายวิชาดังกล่าว มีการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงเมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต

02/13/2023/

ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม 1205 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการและกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์…

ยุวทูตประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (PSU Young GACC) เข้าศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 

02/13/2023/

ยุวทูตประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมคณะทำงาน โครงการ PSU Young Global Affairs and Corporate Communication (PSU Young GACC) การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของเกาะขนาดเล็ก กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต จำนวน 21 คน…

Load More

End of Content.