คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบตง​ “วีระราษฎร์ประสาน” ห้องเรียนวีระราษฎร์สมองเพชร จังหวัดยะลา

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเบตง​ “วีระราษฎร์ประสาน” ห้องเรียนวีระราษฎร์สมองเพชร จังหวัดยะลา

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเบตง“วีระราษฎร์ประสาน” ห้องเรียนวีระราษฎร์สมองเพชร จังหวัดยะลา จำนวน 35 คน ซึ่งเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะและช่องทางการศึกษาต่อเข้าในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *