ติดต่อ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต​​

ที่อยู่ : 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076-276000 ต่อ 6165
Facebook : https://www.facebook.com/ftepsuphuket

Follow Us On