Previous
Next

มีอะไรใน ทส.

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดภูเก็ต

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

No Comments

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 #ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 27 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน…

Read More »

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

No Comments

💥 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 🔶 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 26…

Read More »
มาเรียนที่คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกันเถอะ

แนะนำศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

No Comments

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีรุ่นพี่ ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว…

Read More »
กิจกรรมในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์และนักวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมประชุมกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่

No Comments

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมประชุมกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อผลักดัน และวางแผนการดำเนินงานโครงการ “ประสานใจ สู้ภัย covid-19″…

Read More »
มีงานอะไรรออยู่

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สมัครวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563

No Comments

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รับรองสำเนาให้ครบทุกแผ่น…

Read More »

เยี่ยมชม Facebook Page

แผนที่ และ เส้นทาง

We are here

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต 80 ม.1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
facebook : https://www.facebook.com \n/tepsuphuket โทร. 076276165