Previous
Next
สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดภูเก็ต
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
No Comments

💢 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 🔶 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม…

Read More »
ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ติดต่อกันมา 14 วัน ‼️ (รายล่าสุด วันที่ 24 พฤษภาคม 2563)
No Comments

💢 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  จังหวัดภูเก็ต วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ‼️ 🔶 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 …

Read More »
สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
No Comments

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  จังหวัดภูเก็ต วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 🔶 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม…

Read More »
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
No Comments

💢 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 🔶 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม โดยตั้งแต่วันที่…

Read More »
มาเรียนที่คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกันเถอะ
ขอเชิญผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร เข้าร่วม “การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร”
No Comments

  📣 ขอเชิญผู้ประกอบการกิจการด้านอาหาร เข้าร่วม “การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร” ในระหว่างวันที่…

Read More »
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 รอบสุดท้าย ‼️ประจำปี 2563
No Comments

📣 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5…

Read More »
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม อยากรู้เกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจ การทำแผนที่ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และอีกเยอะแยะมากมาย มาดูกันว่าสาขานี้เรียนอะไรกันบ้าง
No Comments

TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) 🔴 เริ่มรับสมัคร…

Read More »
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง สาขาวิชาเก๋ๆ สำหรับคน รักทะเล เรียนอะไรกันบ้าง ว่ายน้ำไม่เป็นเรียนได้ไหม จบแล้วทำงานอะไร วันนี้เรามีคำตอบ
No Comments

TCAS รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) 🔴 เริ่มรับสมัคร…

Read More »
กิจกรรมในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
อาจารย์และนักวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมประชุมกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่
No Comments

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักวิจัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมประชุมกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อผลักดัน และวางแผนการดำเนินงานโครงการ “ประสานใจ สู้ภัย covid-19″…

Read More »
มีงานอะไรรออยู่
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สมัครวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563
No Comments

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รับรองสำเนาให้ครบทุกแผ่น…

Read More »

เยี่ยมชม Facebook Page

แผนที่ และ เส้นทาง

We are here

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต 80 ม.1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
facebook : https://www.facebook.com \n/tepsuphuket โทร. 076276165