สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชานี้เรียนอะไรบ้าง ?
🔸 การวิเคราะห์มลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
🔸 การใช้เทคโนโลยีในการบำบัดและควบคุมมลพิษปนเปื้อนสู่อากาศ น้ำ ดิน ขยะ และของเสียอันตราย
🔸 การจัดการมลพิษและการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากมลพิษ
🔸 การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด้านสุขภาพ/สิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนมลพิษ
🔸 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

จบมาทำงานอะไรได้บ้างน้า ?
🔹 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานรัฐ
🔹 นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์และตรวจสอบมลพิษ
🔹 ผู้ประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
🔹 ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
🔹 ผู้ควบคุมและดูแลระบบบำบัดมลพิษ

ซึ่งจบสาขานี้สามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชน

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่เราจำเป็นต้องใส่ใจ
เพื่อทำให้โลกใบนี้ไม่แย่ไปกว่าเดิม มาเป็น นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้วยกันนะคะ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิก ดาวโหลด                       

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️ เบอร์โทร: 0 7627 6165
📥 Inbox page: FTE Admission คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต