สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง

สาขาวิชานี้เรียนอะไรบ้าง ?
🔸 สมุทธศาสตร์และระบบนิเวศทางทะเล
🔸 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
🔸 การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
🔸 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จบมาทำงานอะไรได้บ้างน้า ?
🔹 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ
🔹 นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
🔹 นักวจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
🔹 ที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
🔹 นักสร้างสารคดี ช่างภาพใต้น้ำ
🔹 เจ้าของธุรกิจสายงานทางทะเล

ซึ่งจบสาขานี้สามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานรัฐ และหน่วยงานเอกชน

นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล : การเรียนรู้ควบคู่กับการท่องเที่ยวและรักษาธรรมชาติให้คงอยู่

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิก ดาวโหลด                       

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️ เบอร์โทร: 0 7627 6165
📥 Inbox page: FTE Admission คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต