คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม Japan x Thailand Virtual Exchange ร่วมกับ Sojo University ประเทศญี่ปุ่น


SHARE

Latest news


Tags


เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม Japan x Thailand Virtual Exchange ร่วมกับ Sojo University ประเทศญี่ปุ่น โดยภายในกิจกรรม มีการเล่นเกมตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนภาษาร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Other news