คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก จ.สุราษฎร์ธานี


SHARE

Latest news


Tags


คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.ปกรณ์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดและพัฒนาระบบ ร่วมต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 85 คน ซึ่งเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะและช่องทางการศึกษาต่อเข้าในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 1 อาคาร 5A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Other news