สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาทักษะการดำน้ำลึกเพื่อการวิจัยทางทะเล


SHARE

Latest news


Tags


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ม จัดโครงการพัฒนาทักษะการดำน้ำลึกเพื่อการวิจัยทางทะเล ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ทักษะด้านการดำน้ำลึกตามมาตรฐานสากลของสหพันธ์ดำน้ำโลก CMAS นั้น จึงขออนุมัติจัดโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพข่าวเพิ่มเติม

#MSCM #วิทยาศาสตร์ทางทะเล #คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม #Marinescience #PSUPhuket #PSU #คณะสิ่งแวดล้อม #fte #วิทยาศาสตร์ #ทะเล #วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง #Marine #มารีน #ทางทะเล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Other news