นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลและการแปรรูปบ้านแหลมทรายได้ร่วมปล่อยปลาช่อนทะเลร่วมกับ นายสิทธิพล เมืองสงประมงจังหวัดภูเก็ต


SHARE

Latest news


Tags


เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.กรรนิการ์ กาญจนชาตรี นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาช่อนทะเลและการแปรรูปบ้านแหลมทรายได้ร่วมปล่อยปลาช่อนทะเลร่วมกับ นายสิทธิพล เมืองสงประมงจังหวัด ประมงจังหวัดภูเก็ต ในโครงการพัฒนาศักยภาพชาวประมงเพส่งเสริมอาชีพกลุ่มประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ร.10) บริเวณปลายแหลมสะพานหิน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Other news