ประกาศรายชื่อ
Carbon Coin1
แบนเนอร์รับสมัคร
img2-02-res
img1-01-res
img3-02-res
img4-02-res
267864603_4698182150265742_2104985163631649923_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

– แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ฉบับที่ 3) [Update]

แนวปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษา1/2564

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง แนวทางการสอน การเรียนรู้ การประเมิน และการจัดการประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

หลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมก้าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ประมวลภาพกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการย้ายปลูกปะการังอ่อน บริเวณหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการย้ายปลูกปะการังอ่อน บริเวณหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี ดำมี หัวหน้าโครงการการเพาะเลี้ยงปะการัง อ่อน Sarcophyton sp. เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ่าวป่…
<< อ่านต่อ >>
ต้อนรับหน่วยงานจาก The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) และ Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA)

ต้อนรับหน่วยงานจาก The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) และ Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA)

เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมประชุมและต้อนรับหน่วยงานจาก The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) และ Geo-Informatics and Space Tech…
<< อ่านต่อ >>
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “How to publish papers”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “How to publish papers”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “How to publish papers” โดยได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr. Raymond J. Ritchie นักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับใน TOP 2% แรกขอ…
<< อ่านต่อ >>
คณะทสเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 4

คณะทสเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 4

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ดร.วิลาสินี ศรีพรหม อาจารย์ประจำคณะฯ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด แ…
<< อ่านต่อ >>
บรรยากาศการลงพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศป่าพรุจูด ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต ภายใต้รายวิชา นิเวศวิทยาเบื้องต้น (introduction to ecology)

บรรยากาศการลงพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศป่าพรุจูด ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต ภายใต้รายวิชา นิเวศวิทยาเบื้องต้น (introduction to ecology)

ในวันที่ 20 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา รายวิชา 988-241 นิเวศวิทยาเบื้องต้น (introduction to ecology) ได้ลงพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศป่าพรุจูด ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต โดยมีอาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา พร้อมด้วยวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษา ประก…
<< อ่านต่อ >>
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม “Carbon Coin” นักเทรดมือใหม่ หัวใจสีเขียว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม “Carbon Coin” นักเทรดมือใหม่ หัวใจสีเขียว

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม  หรือ  Scan QR Code ด้านล่าง
<< อ่านต่อ >>