All News

What’s New

Today’s Hot

Trending Now

นักศึกษาจากญี่ปุ่น Bunkyo University เยี่ยมชมฟาร์มสาธิต ร่อนแร่ สาธิตการทำแผ่นยางพารา ณ Phuket Old Farm และเยี่ยมชมกิจการนากุ้งวินัยฟาร์ม บ้านป่าคลอก

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.วิภาวี ดำมี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาจากญี่ปุ่น…

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาทักษะการดำน้ำลึกเพื่อการวิจัยทางทะเล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ม…

Recent Posts

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก จ.สุราษฎร์ธานี

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.ปกรณ์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดและพัฒนาระบบ ร่วมต้อนรับ…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “กินขนม ชมวิจัย ใช้ประโยชน์” ครั้งที่ 3

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “กินขนม ชมวิจัย ใช้ประโยชน์” ครั้งที่ 3 ขึ้น ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม Japan x Thailand Virtual Exchange ร่วมกับ Sojo University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม Japan x Thailand Virtual Exchange ร่วมกับ…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบัติการทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบัติการทักษะด้านวิทยาศาสตร์…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 1 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการคณบดีพบนักศึกษา…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “กินขนม ชมวิจัย ใช้ประโยชน์” ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “กินขนม ชมวิจัย ใช้ประโยชน์” ครั้งที่ 2 ขึ้น ในวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ…

Weekly Top