All News

What’s New

Today’s Hot

Trending Now

นักศึกษาจากญี่ปุ่น Bunkyo University เยี่ยมชมฟาร์มสาธิต ร่อนแร่ สาธิตการทำแผ่นยางพารา ณ Phuket Old Farm และเยี่ยมชมกิจการนากุ้งวินัยฟาร์ม บ้านป่าคลอก

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.วิภาวี ดำมี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาจากญี่ปุ่น…

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาทักษะการดำน้ำลึกเพื่อการวิจัยทางทะเล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ม…

Recent Posts

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานระยะสั้น ร่วมกับมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน “PSU Roadshow : TCAS67” ณ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

บรรยากาศการร่วมจัดบูธนิทรรศการ ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในงาน “PSU Roadshow : TCAS67”…

FTE OpenHouse ประจำปี 2566 ณ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

           คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดงาน FTE OpenHouse ประจำปี 2566 ณ ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “TE Sport Day” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “TE Sport Day” ประจำปี 2566 ขึ้น…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านวิทยาการข้อมูลและดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ภายใต้ชื่อโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการทำงานคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1407 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดยดร.จตุรงค์ คงแก้ว…

Weekly Top