All News

What’s New

Today’s Hot

Trending Now

นักศึกษาจากญี่ปุ่น Bunkyo University เยี่ยมชมฟาร์มสาธิต ร่อนแร่ สาธิตการทำแผ่นยางพารา ณ Phuket Old Farm และเยี่ยมชมกิจการนากุ้งวินัยฟาร์ม บ้านป่าคลอก

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.วิภาวี ดำมี อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นำนักศึกษาจากญี่ปุ่น…

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาทักษะการดำน้ำลึกเพื่อการวิจัยทางทะเล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ม…

Recent Posts

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการฝึกทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมภายใต้โครงการฝึกทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จ.กระบี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย ดร.ปกรณ์  ประสิทธิ์ศุภโรจน์…

บรรยากาศกิจกรรม “FTE Pink Night Party”

บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต “FTE Pink Night Party” ณ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ. ภูเก็ต

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต…

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงานระยะสั้น ร่วมกับ National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต…

ประธานและคณะกรรมการประเมินตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่วิจัยของคณะในการฟื้นฟูผักลิ้นห่านและอนุรักษ์จักจั่นทะเลบ้านไม้ขาว และการเลี้ยงปลาช่อนทะเลและแปรรูป บ้านแหลมทราย

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร. วีระพงค์ เกิดสิน…

Weekly Top